Ledning

Maria Hörk, VD,  är en driven och erfaren socionom/koordinator, rehabiliteringsexpert och entreprenör med snart 20 års erfarenhet. Maria har arbetat på behandlingshem för ungdomar med psykosocial problematik och senare varit verksam inom psykiatrin där hon främst arbetade med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Maria jobbade under 10 år på Försäkringskassan och har bred kunskap om socialförsäkringen och övriga myndigheters ansvarsområden och deras betydelse i en rehabiliteringsprocess. Hon ledde som projektledare etableringen av Rehabsteget, se http://www.nnsfinsam.se/media/87205/13_11-Sj_-Rehabstegett.pdf, i regi av Finsam Örebro. År 2013 grundade Maria Back To Future  AB som arbetar med rehabiliteringsuppdrag i offentlig och privat sektor.

Maria har en utvecklad förmåga att möta människor där de är just nu och sedan etablera en väl förankrad och strukturerad plan för att  hjälpa individen att steg för steg ta sig tillbaka till en full eller delvis arbetsförmåga, oavsett om det handlar om individer som tillfälligt tappat den eller om de står långt från arbetsmarknaden, eller kanske aldrig ens varit inne. Envishet och resultat är det enda som räknas och oberoende av uppdragsgivare så är det alltid individen är den största vinnaren i slutändan när man nått målet.

Mats Hagelin, Coachchef, är socionom och engagerad och erfaren utbildare/coach sedan flera år. Han har arbetat inom såväl kommunal- som privat verksamhet i 30 år. De senaste 14 åren har han bland annat inriktat sig på coachande förhållningssätt när det gäller arbete med rehabilitering. Mats har haft ansvar för rehabilitering inom American Express samt arbetat med individer med olika funktionsvariationer  i arbetslivsinriktade insatser. Han har i kombination med individuellt coachande förhållningssätt genomfört flertalet ledarskaps- och grupputvecklingsinsatser. Sedan åtta år mindfulnessinstruktör och nyligen utbildad andningsinstruktör.

Mats har ett stort engagemang i sin profession och har en väl utvecklad förmåga att lyssna och bemöta andra människor. Han ser att det viktigaste för att nå framgång är att hitta det inre ledarskapet, att må bra i sina relationer och hitta meningen med det man gör. Först då ökar medvetenheten om hur man kan hitta och hantera sina förmågor. Står individen långt ifrån arbetsmarknaden och hittar det inre ledarskapet öppnas dörren till många nya insikter och möjligheten till ny sysselsättning

Sandra Olsson, Regionchef Mälardalen, har sin grundutbildning inom missbruk, kriminalvård och psykiatri med KBT som behandlingsmetod. Hon har arbetat med ungdomar och vuxna med psykosocial problematik samt neuropsykiatrisk funktionsvariation. Hon har arbetat inom HVB-verksamhet, LSS samt inom Stadsmissionen Sedan 2013 har hon arbetat med olika former av arbetslivsinriktad rehabilitering inom privat och offentlig verksamhet. Sandra är engagerad och arbetar gärna med de svåra frågorna och ger det stöd som krävs för att hjälpa människor förändra- och ta bort de hinder som kan vara försvårande i processen i att återuppbygga sin arbetsförmåga. Hon arbetar alltid med ett öppet sinne och stort hjärta, transparent struktur och tydliga mål med förhållningssättet att all förändring är möjlig med rätt stöd som hjälper till att bygga rätt förutsättningar