KOMM-Back

Kommunernas socialtjänster bär höga kostnader för ekonomiskt ersättning och försörjningsstöd. Orsakerna är många men det faktum att arbetslivet ställer allt högre krav gör att många människor hamnar i arbetslöshet och långa sjukskrivningar och fastnar mellan stolarna och i bidragsberoende, trots enskilda insatser från samhället.

Genom ett program som innehåller högkvaitativa tjänster som baseras på erfarenhet, beprövade metoder och modeller i kombination med hög energinivå och stort fokus på individens nivå, lyckas vi hjälp människor tillbaka till sysselsättning och en ny framtid. När så sker är vinsterna för den enskilde, och dennes närmaste. För Kommunens Socialtjänst innebär det möjlighet att vända trenden. Lägre kostnader för försörjningsstöd samtidigt som antalet människor i behov blir mindre. Vår arbetsmodell som vi kallar för KOMM-Back är väl beprövad och vi kan visa att en investering i en person som deltar i KOMM-Back i genomsnitt är återbetald inom 8 månader. Därefter kommer individen att bidra positivt till den kommunala ekonomin.

Det låter som magi, men är inget annat än fokuserat professionellt arbete som bygger på år av erfarenhet. Det finns heller ingen Quick Fix. Det tar tid att komma tillbaka om man varit borta många år, eller kanske inte ens aldrig haft ett jobb. Men vi lyckas nästa alltid och det finns väldigt få hopplösa fall.

Vill du veta mera om KOMM-Back modellen, hur vi arbetar eller hur vi kan hjälpa din Kommun att minska kostnaderna för försörjningsstöd så kontakta oss för förutsättningslöst möte.

  • Kontaktformulär

Fakta och statistik – Ekonomiskt bistånd i Sverige:

  • År 2016 fick 220 000 hushåll ekonomiskt bistånd någon gång under året.
  • År 2016 betalades drygt 10,5 miljarder kronor ut till hushåll.
  • Under året fanns knappt 410 000 biståndsmottagare, varav 269 300 var vuxna. Cirka 126 300 var kvinnor, 143 000 män och 140 300 barn.
  • Av de vuxna biståndsmottagarna var drygt 36 procent i åldern 18 till 29 år.